Uncategorized

Դասընթացի ծրագիր 2021-2022

Ընդհանուր հիմունքներ
1.Գիտելիքներ հաղորդել նետաձգության պատմության մասին։
2․Տեղեկացնել նետաձգության պարապմունքների անվտանգության կանոնների, հաղորդել վարքի և հիգենայի նորմերը

3․ նետաձգության կեցվացքի, պարապելու դիրքի, ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում, դիտում,
դիրքի կատարում , զենքի լարում, 3 մատի դիրք, ձգումներ, նետի տեղադրում, նշանառություն, կրակոցի ստուգում

4. Մարզական գույքի կառուցվածքը

5. ճամփորդություններով ուսուցանում

Շարունակել կարդալ “Դասընթացի ծրագիր 2021-2022”