Uncategorized

Ընտրությամբ գործունեություն

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 4 ժամ ( բաշխած 2 օրի՝ 90 ր-ոց դասերի)

Աշխատանքի նպատակն է սովորողներին ծանոթխցնել մարզաձևին և տեխնիկային։

Լուծվող խնդիրները.
. ֆիզիկական վարժություններ նետաձգության դահլիճում և մարզադաշտում

. թեմատիկ զրույցներ նետաձգության պատմությունից, զենքերի կառուցվածքի և ֆունկցիայք մասին

• զենքի կառուցվածքին ծանոթություն և խնամք

. խաղային գործունեություն

. նախապատրաստություն կրակոցներին
. Կրակոցներ, միջանձնային և ներխմբային մրցումներ

• ընթացիկ մրցումների դիտում, քննարկում

• հմտությունների գնահատում