Uncategorized

Հոկտեմբերի 24-28

Հոկտեմբերի 24
10:00-12:30 պարապմունք
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-17:00       աշխատանք տնտեսությունում

Հոկտեմբերի 25
10:00-12:30 պարապմունք
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-17:00      
աշխատանք տնտեսությունում
Հոկտեմբե
րի 26
10:00-12:30 պարապմունք
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-17:00      
աշխատանք տնտեսությունում
Հոկտեմբե
րի 27
10:00-12:30 պարապմունք
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-17:00      
աշխատանք տնտեսությունում
Հոկտեմբե
րի 28
10:00-12:30 պարապմունք
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-17:00      
աշխատանք տնտեսությունում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s